Suanwaruan hotel  is  close to the Mahasarakham city centre 2 km – clean and basic 

80 นครสวรรค์เอถนนเมืองมหาสารคามซิตี้

โรงแรม Suanwaruan อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตรและมีความสะอาดและพื้นฐานในรูปแบบของ สิ่งอำนวยความสะดวกตามปกติ แต่ความคิดเห็นเพิ่มเติมจะต้องให้คำอธิบายที่ถูกต้องมากขึ้น

Suanwaruan hotel

Comments

Leave a Reply